Stacionárne DVR prijímače sú vhodné prevažne pre dlhodobý záznam, či už zo skrytých kamier, tak aj z bežných bezpečnostných kamier.