DVR / NVR prijímače alebo rekordéry sú záznamové zariadenia, pomocou ktorých je možné zaznamenávať nahrávky kamier, ktoré nedisponujú vlastným záznamovým médiom.

V našej ponuke nájdete či už klasické DVR (Digital Video Recorder) prijímače, tak aj NVR (Network Video Recorder) prijímače.

Výhoda NVR oproti DVR je tá, že NVR nemusí byť priamo prepojené s jednotlivými kamerami káblami. Prístroj stačí pripojiť do rovnakej počítačovej siete a kamery v tejto sieti vyhľadať. NVR je potrebné prepojiť s monitorom prostredníctvom HDMI či VGA káblu.