Špionážne minikamery majú celú radu využitia a nájdete ich v mnohých podobách. Môže sa jednať o samostatné minikamery, kamuflované minikamery v najrôznejšej elektronike či samostané miniatúrne kamerové moduly. Následne je nutné si zvoliť či sa má jednať o minikamery so záznamom, či bezdrôtové minikamery ktoré umož§ujú vzdialené sledovanie v reálnom čase. V nasledujúcich pár odstavcoch stručne popíšeme jednotlivé minikamery.

Špionážne minikamery so záznamom

Minikamery s vlastným záznamom sú väčšinou vybavené aj vlastnou batériou, takže môžu fungovať celkom samostatne a preto sú vhodné hlavne pre tých, kto nechce inštalácii minikamery venovať príliš veľa času. Ak si zaobstaráte hotovú maskovanú minikameru so záznamom, tak ju stačí iba umiestniť do vybraného priestoru, ktorý môžete ihneď začať monitorovať.

Pri výbere špionážnej kamery si postrážte podporu nasledovných funkcionalít:

  • interná pamäť / podpora pamäťových kariet
  • detekcia pohybu (veľmi praktická funkcia)
  • kapacita batérie / možnosť trvalého pripojenia do el. siete
  • diaľkový ovládač / manuálne ovládanie
  • sveteľná citlivosť
Mnoho ľudí pri výbere minikamery dbá len na rozlíšenie, prípadne kapacitu. V praxi ale tieto parametre nie sú zas až tak dôležité. Pri výbere minikamery teda odporúčame zvážiť aj tieto body.

Bezdrôtové minikamery

Bezdrôtová minikamera nie je štandardne vybavená záznamovým médiom a slúži hlavne k okamžitému, vzdialenému sledovaniu priestorov. Bezdrôtové minikamery teda musia byť doplnené LCD prijímačom, na ktorom môžete obraz z minikamery okamžite sledovať, prípadne bezdrôtovým DVR, do ktorého sa budú záznamy ukladať. Možnosťou je samozrejme aj kombinácia týchto dvoch variánt.

Pri výbere bezdrôtovej minikamery odporúčame sledovať tieto funkcie:

  • maximálny dosah
  • vybavenosť vlastnou batériou
  • kapacita batérie / možnosť nepretržitého pripojenia do el. siete
  • vysielacia frekvencia
  • podpora zabezpečeného vysielania
Bezdrôtové minikamery nie sú často vybavené vlastnou batériou a je teda nutné ich buď zapojiť do el. siete alebo pripojiť na externú batériu. Podpora zabezpečeného vysielania je dôležitá hlavne u kamier operujúcich na frekvencii 2,4 GHz, kde pri nezebezpečenom prenose môže často dochádzať k interferenciám s WiFi sieťami. Zabezpečené vysielanie taktiež zaručuje, že obraz z vašej minikamery nemôže sledovať nikto nepovolaný.