Žiadna položka

CCTV (closed circuit television) kamery sú využívané na sledovanie priestorov, zobrazovaním týchto záberov na monitoroch a ich archiváciu.

Kompletný CCTV kamerový systém sa skladá z kamier, disku, monitoru a softvéru. Môže byť doplnený aj o mikrofóny a takmer vždy o záznamové zariadenie pre ukladanie natočených záznamov.

Naša ponuka obsahuje nie len klasické CCTV kamery, ale aj CCTV minikamery, ktoré sú vďaka možnostiam ukrytia mnohokrát efektívnejšie pri odhalovaní páchateľa.