Špionážne pomôcky do kancelárie či akohokoľvek iného priestoru, kde pre svoj vzhľad nevzbudia podozrenie.