ČO JE TO BEZPEČNOSTNÁ TECHNIKA A NA ČO SA VYUŽÍVA

Pod pojmom "bezpečnostné technika" sa zrejme väčšine vybaví rôzni tajní agenti, satelity, nereálna sledovacie zariadenia alebo iné vymoženosti, ktoré je možno pozorovať vo filmoch. Realita je ale taká, že bezpečnostná technika, je veľmi často využívaná aj súkromnými firmami, alebo dokonca pre privátne účely. Za bezpečnostné techniku ​​je možno označiť ktorékoľvek produkty záznamové alebo lokalizačné produkty, ktoré sú určené pre skryté použitie. Využitie bezpečnostnej techniky je široké. Bezpečnostná technika pomáha k odhaleniu hospodárskej kriminality, ochrane detí, odhalenie nepoctivých zamestnancov, obstarávanie dôkazov pre súdne konanie. Výhody použitia špeciálnej techniky iste nemožno opomenúť ani pri preukazovaní partnerskej nevery, alebo čím ďalej hojnejší sporoch o starostlivosti o dieťa. Jednotlivé sekcie bezpečnostnej techniky bližšie predstavíme v nasledujúcich odsekoch.

Pravdepodobne prvé čo si všetci vybaví pod slovami bezpečnostná technika sú odpočúvanie - teda zariadenie, ktoré nám umožňujú počúvať to, čo by sme bežne počuť nemohli. Veľmi rozšírené sú priestorové odpočúvanie, čo sú malé škatuľky, ktoré je možno skryť do záujmového priestoru, a následne potom prenáša zvuk buď do prijímača, vzdialeného v poriadku stoviek metrov, či v prípade GSM odposluchov skrze mobilnú sieť na takmer neobmedzenú vzdialenosť.

Minikamery a tajné kamery

Tajné kamery slúži predovšetkým na odhalenie a zdokumentovanie isté nezákonnej činnosti, medzi ktoré sa radí napríklad krádeže zamestnancov, vandalizmus, vyhrážky, či trebárs aj partnerská nevera. Kamera môže byť ukrytá prakticky v ľubovoľnom predmete, dekoráciu, módnym doplnku atď.

Bezpečnostné WiFi kamery

Špeciálnou kategóriou sú bezpečnostné WiFi kamery, ktoré sú schopné prostredníctvom WiFi siete naživo streamovať obraz na internet. Bezpečnostná WiFi kamera tak umožnuje sledovať záujmový priestor v reálnom čase, a to z úplne neobmedzené vzdialenosti.